Bezinwazyjny pomiar żółtaczki u noworodków

Bilirubinometr jak wykonać badanie

Bilirubinometr – bezinwazyjny miernik bilirubiny

Około dwie doby po urodzeniu u większości noworodków pojawia się żółtaczka noworodków. Jest to zjawisko fizjologiczne, które wynika z niedojrzałości wątroby, a także rozpadu we krwi erytrocytów zawierających hemoglobinę płodową. Niekiedy żółtaczka u noworodków przemija samoistnie, niekiedy jednak żółtaczka przedłuża się. W okresie noworodkowym konieczne jest zatem co najmniej kilkukrotne oznaczenie poziomu bilirubiny. Oczywistym jest, że wielokrotne nakłuwanie ciała noworodka stanowi inwazyjną procedurę, stwarzającą ryzyko powikłań. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnego oznaczania poziomu bilirubiny w próbce krwi jest przezskórny pomiar bilirubiny bilirubinometrem.

Leczenie żółtaczki u noworoków

Transdermalny pomiar bilirubiny TcB z wykorzystaniem miernika bilirubiny MBJ20 (bilirubinometr)

Jak już wspomniano, żółtaczka noworodków najczęściej ma charakter przemijający i nie stanowi większego zagrożenia dla dziecka, jednak zdarzają się przypadki żółtaczki przedłużającej się lub żółtaczki patologicznej, której przyczyną mogą być schorzenia dróg żółciowych. Zbyt wysokie stężenia bilirubiny mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego, dlatego tak ważna jest precyzyjna kontrola poziomu bilirubiny u noworodków.

Tradycyjne metody oznaczania bilirubiny w próbce krwi wymagają wykonania nakłucia, najczęściej główki noworodka lub pięty. Generuje to znaczną bolesność u dziecka, a przerwanie ciągłości skóry stwarza ryzyko zakażenia, co w stanie niepełnej dojrzałości układu odpornościowego może prowadzić nawet do rozwoju sepsy. Ponadto każde pobranie krwi to spory stres dla rodziców. Ponadto oznaczając stężenie bilirubiny we krwi nie ma możliwości poznania wyniku natychmiast – ograniczeniem jest czas odwirowania próbki krwi i wykonania analizy.

Nakłuwanie noworodka do pomiaru bilirubiny

Okazuje się, że zarówno na oddziałach neonatologicznych, jak i w warunkach domowych doskonale sprawdzi się aparatura do przezskórnego stężenia bilirubiny. Jest to metoda znacznie bardziej precyzyjna niż wizualna, makroskopowa ocena zażółcenia skóry i spojówek (zgodnie ze skalą Kramera). Metoda przezskórnego pomiaru poziomu bilirubiny jest równie dokładna jak pomiar w surowicy krwi – w wielu badaniach klinicznych wykazano ścisłą korelację między pomiarami we krwi a pomiarami transdermalnymi. Jest to jednocześnie metoda znacznie bezpieczniejsza, całkowicie nieinwazyjna i bezbolesna. Wykorzystanie miernika bilirubiny MBJ20 stanowi zatem wygodną alternatywę dla igieł, probówek oraz skomplikowanej aparatury laboratoryjnej.

Zalety wykorzystania miernika przezskórnego bilirubiny MBJ20

 

Miernik bilirubiny MBJ20 to nowoczesna aparatura zapewniająca natychmiastowy i precyzyjny pomiar stężenia bilirubiny. Wystarczy przyłożyć czujnik do skóry dziecka i wcisnąć jeden przycisk – to wystarczy, aby uniknąć bolesnych i niebezpiecznych procedur pobrania krwi. Zalety z korzystania z miernika MBJ20 to:

 • natychmiastowy wynik pomiaru
 • bardzo prosta, intuicyjna obsługa aparatury
 • pomiar całkowicie bezpieczny dla dziecka i bezstresowy
 • możliwość dokonania pomiaru zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych czy domowych
 • natychmiastowa gotowość aparatury do wykonania oznaczenia (w ciągu 3 sekund) oraz pomiar trwający 2 sekundy
 • możliwość archiwizowania wyników
 • brak możliwości nieprawidłowej identyfikacji pacjenta na drodze pomylenia próbki krwi
 • ergonomiczny kształt i minimalna waga aparatu, znacząco ułatwiająca oznaczenie
 • redukcja kosztów badania
 • zakres pomiarowy 0 – 30 mg/ dl
 • dokładność rzędu 1 mg/ dl a wartości fizjologicznych oraz 1,5 mg/ dl dla wartości bilirubiny powyżej normy

Jak widać, wykorzystanie miernika przezskórnego bilirubiny to szereg korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i dla rodziców i dzieci. Takie nowoczesne rozwiązanie zauważalnie ułatwia wymaganą na oddziałach neonatologicznych kontrolę poziomu bilirubiny. To także możliwość pomiarów bilirubiny w warunkach pozaszpitalnych, gdy po wypisaniu noworodka ze szpitala po upływie drugiej doby życia, konieczna jest dalsza kontrola poziomu bilirubiny.  Wszystko to umożliwia precyzyjną kontrolę stężenia bilirubiny u noworodka i natychmiastowe wdrożenie fototerapii oraz kontrolowanie jej skuteczności. Bilirubinometr MBJ20 ( przejdz do sklepu>> ) wykorzystywany jest przez oddziały szpitalne, położne środowiskowe oraz szkoły rodzenia.  

Bilirubinometr MBJ 20 prezentacja wideo

Copyright 2017 © bilirubina.pl